info@lorhospital.az | ƏLAQƏ
Əsas Səhifə » ŞİFAHİ NİTQ QÜSURLARI

ŞİFAHİ NİTQ QÜSURLARI

Dislaliya-normal inkişaf etmiş nitq aparatı və eşitmə ilə səs tələffüzünün pozulması. 
Alaliya-uşağın bətndaxili və ya erkən inkişaf dövründə baş beyin qabığının üzvi zədələnməsi nitqin olmaması. Afaziya-baş beynin lokal zədələnməsi nəticəsində nitqin tam və ya qismən itirilməsi. 
Kəkələmə-(loqonevroz) nitq aparatı əzələlərinin qıc olması nəticəsində nitq tempinin və ritminin pozulması. Rinolaliya-(tın-tınlıq,yəni burunda danışma ), nitq aparatının anatomik-fizioloji qüsuru nəticəsində səs tələffüzünün və səs tembrinin pozulması. 
Dizartriya-nitq aparatının inervasiyasının çatışmamazlığı nəticəsində nitq tələffüzünün pozulması. Disfoniya-səs tellərinin patoloji pozulması. Afoniya-səsin tam batması. 
Bradilaliya-nitq tempinin patoloji yavaşıması.
Taxilaliya-nitq tempinin patoloji tezləşməsi.